De Rooikapelhoeve

Al in de 13de eeuw is er sprake van dit 'Hof van Blanden'. Willem van Bierbeek woonde er toen en later ridder Jan Van Lantwijck, die ze, compleet berooid, verkocht aan Hendrik van Overbeke, de abt van Park Heverlee. Deze abdij kon door de verminderde rekrutering van lekenbroeders de boerderij niet zelf uitbaten en ze werd in erfpacht gegeven tegen de jaarlijkse erfcijns van 15 mudden koren en 15 Hollandse goudgulden. Doorheen de eeuwen werd de hoeve verder verpacht onder verschillende pachtstelsels. Ten tijde van de Franse Revolutie in 1796 werd de hoeve als 'domaine national' aangeslagen en verkocht. Het 'Hof van Blanden' veranderde van naam rond 1730. In die tijd werd de voorgevel van de kapel van het hof, die naar de buitenkant van de hoeve is gericht, gerestaureerd en niet meer versierd met verticale en horizontale zandsteenlagen. De baksteen werd niet meer gewit zoals de rest van de hoeve en contrasteerde dus sterk met de rest van de hoeve. In 1908 komt de hoeve door verkoop in handen van de familie Coppens die de hoeve uitbaat tot 1992. De huidige eigenaar verbouwde de hoeve grondig..
Waarschijnlijk bracht Charlepoeng, de brigand die tegen de Fransen vocht tijdens de Boerenkrijg, de winter van 1798-1799 door in de buurt van de Rooikapel. In de lente van 1799 veranderde het karakter van het verzet, want door buitenlandse omstandigheden, groeide de hoop op verjaging van de Fransen door de Oostenrijkers. En van de feiten die wees op een verharding van de gevoelens, was het voorval dat zich op 12 juli afspeelde. Bij een onderneming in de buurt van Blanden, kwam het tot een ontmoeting van Charlepoeng met Guilliam van Billoen. Deze man, bewoner van de Rooikapel, was een oud-medewerker van Charlepoeng, maar had zijn medewerking opgezegd. Van Billoen werd gevangen genomen en door Heverleebos naar Oud-Heverlee gesleept. Daar werd een krijgsraad samengesteld, die Van Billoen schuldig vond aan verraad. Hij werd ter dood veroordeeld en onmiddellijk terechtgesteld.

Rooikapel1.JPG (29525 bytes)