Achter d'oechelen blog

Geef je mening over wat er reilt en zeilt in Oud-Heverlee

De ondraaglijke traagheid van de sociale woningbouw in Oud-Heverlee

sowobo-kouter-web.jpgDe jongste dertig (30) jaar zijn er in Oud Heverlee nul (0) sociale woningen bijgebouwd. De rest werd gebouwd vóór de fusies van de gemeenten, wat blijkt uit de korte historiek onderaan dit artikel en de tabel van de VMSW. Aan politieke beloftes heeft het nochtans niet ontbroken. Alle partijen beloofden al in hun campagnes van in de jaren 1990 initiatieven rond sociale huisvesting.

WinkelveldIn 1994 bijvoorbeeld voerden CVP, Agalev en Volksunie samen campagne en wilden ze volgens hun verkiezingsfolder “objectieve en eerlijk toegepaste criteria bij de toewijzing van sociale woningen”; de SP wou toen ook al “initiatieven voor sociale huisvesting, o.a. huurwoningen”. Of volgens de folder van Fusiebelangen bij de vorige verkiezingen: “FB hecht bijzonder veel aandacht aan huisvesting (…) Verder komen er een tiental huur/koopwoningen in elke deelgemeente om de jeugd van Oud- Heverlee de gelegenheid te geven om te wonen in eigen gemeente”.

HaasrodecentrumTijdens de vorige legislatuur onder de toenmalige coalitie Fusiebelangen-SP werden in Sint-Joris-Weert aan het kerkhof koopwoningen gebouwd op gronden van het OCMW. Kandidaat-kopers mochten zich aanmelden via het dienstbetoon van de toenmalige OCMW-voorzitster en met als enige voorwaarde geen eigenaar zijn van een woning of bouwgrond; er waren geen inkomenscriteria en er was geen tussenkomst van een sociale bouwmaatschappij en er werden geen huurwoningen gebouwd.

Klein NeerveldADO heeft alle dossiers voor sociale woningbouw ingekeken en kan enkel concluderen dat diverse studie- en architectenbureaus er wel bij varen, met tot nu toe hetzelfde resultaat: niets, rien, nichts, nada, nothing whatsoever …

Lees er alles over in het uitgebreid dossier in ADO 144.

1 reactie

De ondraaglijke traaaaaaaaaaaaaagheid van de aanpak van geblokkeerde voetwegen

Oud-Heverlee is meerdere voetwegen rijk.
Sommige ervan zijn al in ere hersteld.
Andere zijn jammer genoeg slechts gedeeltelijk of zelfs niet in gebruik, en dat al vele jaren lang, zonder enige merkbare voortgang.

Lees er alles over in ADO 144.

Voetweg 16 Kartuizer Voetweg 36 SJW Voetweg 16 wegwijzer Zeepwegje Kauwereel Zeepwegje Roodsestr

1 reactie

De Schuldenput van het Zoet Water (Pret)Park – VKT

Neen, dit gaat niet over de vijvers en de vissen van het Zoet Water. Maar over de heuvel aan de overkant van de vijver: het gemeentelijk ontmoetingscentrum Roosenberg en het Zoet Water pretpark. Ook daar diepe putten, maar dan wel in de kas van de gemeentelijke vzw VKT. Die heeft momenteel een schuldenput van 1, 1 miljoen euro. En dat ondanks een forse jaarlijkse toelage uit de gemeentekas, 206.034 euro in 2006. En dan hebben we het nog niet over de kosten van het personeel dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van de vzw VKT die het zaakje beheert. En ook niet over de kosten van de gemeente om het vroegere pretpark aan te kopen. De hele santenboetiek kostte de afgelopen jaren meer dan 250 euro belastingsgeld aan elke inwoner. Goed besteed geld?

Meer info in ADO 143.

Graag uw reacties.

13 reacties