Achter d'oechelen blog

Geef je mening over wat er reilt en zeilt in Oud-Heverlee

Archief voor de 'Verkiezingen' categorie

Ze zijn vertrokken

De gemeenteraad van 2 januari 2013.

Starten onder leiding van burgemeester Vandezande

Woensdagavond 2 januari was het zover. De raadszaal van het gemeentehuis liep vol met de nieuw verkozen raadsleden. En die hadden voor deze keer aardig wat familieleden en sympathisanten meegebracht. Die vanuit het publiek toekeken hoe vader, moeder, zoon of dochter de eed aflegden.
Wie – zoals wij – dachten dat burgemeester Vandezande meteen op de oppositiebanken zou gaan zitten en de plaats laten aan nieuwbakken burgemeester Adri Daniëls had het verkeerd voor. Als vanouds opende burgemeester Vandezande vanuit zijn vertrouwde plaats de zitting. Weliswaar niet meer omringd door zijn resterende Fusiebelangen-partners, die wat verderop zaten te wennen aan hun nieuwe plaatsen.
Burgemeester Vandezande dankte iedereen voor de voorbije samenwerking, en wenste de nieuwe ploeg eenzelfde goede samenwerking toe. En herinnerde er nog even aan dat er voor verkozenen niet alleen rechten waren, maar ook plichten. Zoals de geheimhouding van beraadslagingen in besloten zittingen.
En dan werd de agenda afgewerkt. Burgemeester Vandezande gaf mededeling van de benoeming van Adri Daniels als burgemeester. Die had zijn eed al afgelegd bij de gouverneur, en hoefde niet meer zijn eed af te leggen als raadslid. Dat moesten alle andere raadsleden wel doen, en wel ten overstaan van burgemeester Vandezande. Een voor een werden alle raadsleden opgeroepen, verschenen in het midden van de kring, rechtover burgemeester Vandezande, de rechterhand omhoog, en zweerden de plichten van hun mandaat na te komen. En dienden nadien hun handtekening te plaatsen. Een hele ceremonie. 17 raadsleden op een rijtje.


Drie nieuw verkozen raadsleden ontbraken.

17 van de 21 raadsleden: u leest het goed. Want eentje was verontschuldigd: Thomas Tousseyn, van de NVA. Die mag de volgende keer de eed afleggen. Adri Daniëls hoefde niet, en twee andere nieuw verkozen raadsleden hadden al ontslag genomen voor de eerste raadszitting. Marc Rom, uittredend schepen moest met 266 stemmen de vier andere CD&V raadsleden laten voorgaan in naamstemmen . En verloor ook zijn schepenmandaat. Terug raadslid worden zag hij niet zitten, en nam liever meteen ontslag. En daagde ook niet op voor deze zitting. Ook Hilda Vanlinthout, wel aanwezig, nam ontslag, en gaat zetelen als OCMW raadslid. Op die manier worden twee niet-verkozen CD&V raadsleden meteen effectief lid: Katrien Timmermans en Ilse Vanhoof. Ook zij mochten meteen de eed gaan afleggen bij burgemeester Vandezande.

 

Kris Debruyne voorzitter van de gemeenteraad.

Vervolgens werd de voorzitter van de gemeenteraad verkozen: daarvoor was maar een kandidaat voorgedragen, Kris Debruyne van CD&V, die meteen werd aangewezen. En die mocht meteen zijn functie opnemen. Albert Vandezande scharrelde zijn papieren bij elkaar, stond op en nam plaats op de oppositiebanken, naast Rachel Clabots. Meteen het einde van een historisch tijdperk.

 

Kris Debruyne, met de flair van een beroepsvergaderaar, vervolgde de leiding van de zitting. Om meteen de verkiezing van de schepenen vast te stellen. Die dan op hun beurt werden opgeroepen om de eed af te leggen. Meteen het eerste “werkje” van burgemeester Daniels tegenover wie ze de eed kwamen afleggen volgens het zelfde ritueel.

  
Alexander Binon (N-VA) wordt eerste schepen en krijgt financiën, begroting, huisvesting en feestelijkheden onder zijn hoede. Paul Pues (Groen) is tweede schepen en heeft als bevoegdheden verkeer en mobiliteit, milieu en duurzaamheid en informatie en communicatie. Tom Teck (N-VA) is verantwoordelijk voor sport, openbare werken, patrimoniumbeheer en erfgoed, waterhuishouding en land- en tuinbouw. Maggy Steeno (N-VA) krijgt cultuur, recreatie en toerisme, middenstand, gelijke kansenbeleid en ontwikkelingssamenwerking. En Bart Clerckx (CD&V) krijgt onderwijs, jeugd, gezin en kinderopvang en senioren. De NVA koos er dus voor om Maggy Steeno (203) die wat minder naamstemmen haalde dan Jana Vanderborght (218) voor te laten gaan als schepen.

Zoals bekend wisselen na 4 jaar Alexander Binon en Adri Daniëls van petje. Adri Daniels combineert zijn burgemeestersambt met de bevoegdheden voor bevolking, politie en openbare veiligheid, ruimtelijke ordening en personeel.

De verkiezing van de OCMW-raadsleden

Voor de verkiezing van de OCMW-raadsleden moest er echt gestemd worden : alle raadsleden kregen vijf stembiljetten. Met wat goede afspraken over wie voor wie stemt is zo een verkiezing ook een formaliteit en klopt de uitslag met de verdeling over de partijen zoals ze onderhandeld werd. Zo liep het ook. Diane Grauwels (CD&V) , die anders dan Hilde Vanlinthout daarvoor geen ontslag neemt als raadslid, werd verkozen als OCMW raadslid en zal normalerwijze later ook terug voorzitter worden. Ze krijgt het gezelschap in de OCMW-raad van Yvette Desmet (SP-a), Jan Meertens en Tania Rondou van Fusiebelangen; Katty Mommaerts, Jenny Van Wijnendaele en Dirk Vandueren van NVA; Bertje Raeymaekers van Groen, en partijgenote Hilda Vanlinthout.

 

De verkiezing van de leden van de politieraad

En ook voor de politieraad werd er gestemd met stembriefjes en tellingen: Kris De Bruyne, Rita De Cock (Groen), Jos Rutten (SP-a), Tom Teck en Jana Vanderborght (NVA) en Ellen Vanvlasselaer (Fusiebelangen) haalden het zonder enige verrassing. En na de herbevestiging van de gemeenteontvanger in zijn mandaat als financieel beheerder was het tijd voor een receptie.

De nieuwe coalitie is gestart.

  

Geen reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Achter d’Oechelen publiceerde op zijn website (http://www.achterdoechelen.be/) een schat aan informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 (http://www.achterdoechelen.be/Verkiezingen_2012.html).

Je vindt er ook het volledige verslag van het lijsttrekkersdebat op 22 september 2012.

Met:

Je kan reageren via deze blog,

De ADO redactie

2 reacties